خانه / اخبار / بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

زمان: ۱۲ – ۱۵ مرداد ۱۴۰۲