یکشنبه , ۱ بهمن , ۱۳۹۶
خبر فوری
خانه / اخبار انجمن / طرح ویژه ۵۰۰ بازرسی ، با همکاری اداره استاندارد

طرح ویژه ۵۰۰ بازرسی ، با همکاری اداره استاندارد

طرح ویژه ۵۰۰ بازرسی ، با همکاری اداره استاندارد

بازرسی های اختصاصی در حوزه مصالح استاندارد تشدید میشود

همچنین بازدید کنید

تسلیت به ایران و ایرانی

تولید و مصرف مصالح استاندارد راهی به سوی کاهش حوادث ساختمانی کمیته استاندارد ساختمان