خانه / لیست اعضای حقیقی انجمن

لیست اعضای حقیقی انجمن

 

اعضاء حقیقی
ردیف نام شرکت نام مدیرعامل آدرس تلفن فکس
۱ _ حمیدرضا فیاضی پور ساوه،میدان شهرداری،بلوار سپاه،سپاه۵،بلوک زنی احمد فیاضی پور ۰۸۶-۴۲۴۲۵۰۰۵ _
۲ کارگاه قطعات بتنی کاظمی مرتضی کاظمی کیلومتر۹۰جاده تهران-ساوه،شهرستان زرندیه،میدان ولیعصر،خیابان صنعت ۴،کارگاه قطعات بتنی کاظمی ۰۸۶-۴۵۲۳۲۰۰۴ ۰۸۶-۴۵۲۳۲۰۰۴
۳ _ احمد میرمحمدصادقی شهرستان زرندیه،زاویه،شهرک صنعتی زاویه،انتهابی بلوار اصلی،قطعه F701-F696 ۰۸۶-۴۵۲۶۰۰۱۲ ۰۸۶-۴۵۲۶۰۰۱۲
۴ رستمی ایلام محمد رستمی ایلام، میدان قرآن، به سمت سرطاف، جنب تالار باغ بهار ۰۸۴-۳۳۳۳۵۱۲۴ ۰۸۴-۳۳۳۶۵۷۳۷